Blog

Článek 2. Dřevovláknité desky PAVATEX v rámci dřevostavby 


Dřevovláknité izolační desky Pavatex zaujímají významnou roli při výstavbě nových dřevostaveb, zateplování střešních plášťů obytných podkroví i běhěm rekonstukcí interiéru i exteriéru stavby, ať už se jedná o fasády, střechy, či podlahy.

pavatex Isolair fasáda s provětrávanou mezerou

 

Výčet hlavních přínosů dřevovláknitých desek Pavatex pro dřevostavbu i zděný dům:

  TEPELNÁ IZOLACE = malý součinitel tepelné vodivosti snižuje náklady na vytápění; vhodnou konstrukcí a tloušťkou izolantu lze dosáhnout pasivního standartu


  TEPELNÁ AKUMULACE = velká schopnost akumulovat teplo úspěšně brání přehřívání v letním období; stabilní teplota v interiéru bez každodenního kolísání


  DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE = nízký faktor difúzního odporu a velká schopnost adsorpce vodní páry; difúze vodní páry v konstrukcích se omezuje parobrzdnou deskou nebo membránou


  VZDUCHOVÁ a KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST = těžký a vláknitý materiál; dobře ochrání interiér před hlukem od okolního prostředí

Souhrn všech výhod dřevovlákna Pavatex naleznete na https://www.pavatex-cz.com/prednosti-desek-pavatex/

Rozšíření sortimentu produktů PAVATEX v roce 2018 nabízí širší nabídku různých typů a tlouštěk dřevovláknitých izolačních desek a rohoží. Nabízí též výběr ze dvou technologických procesů výroby, a to mezi takzvaným mokrým a suchým procesem. Dřevovláknité izolace, které jsou vyráběné mokrým procesem ve výrobním závadě ve Švýcarsku nabízejí vyšší objemovou hmotnost a tím pádem i větší tepelnou akumulaci. Dřevovláknité izolace a desky vyráběné tzv. suchým procesem v novém výrobním závodě Golbey ve Francii poskytují nižší součinitel tepelné vodivosti, tyto izolace jsouproto vhodnější pro pasivní domy, a také disponují vyšší pevností.

výroba pavatex

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné k použití v  OBVODOVÉM PLÁŠŤI pod tenkovrstvou omítku, nebo pod provětrávanou mezeru s obkladem. Obvyklá tloušťka je v rozmezí 40 – 120 mm.

DIFFUTHERM
ISOLAIR
PAVATHERM-COMBI
PAVAWALL-GF
PAVATHERM-PLUS
SWISSTHERM-COMBI

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné k použití NAD KROKVE jako doplněk mezikrokevní izolace. Obvyklá tloušťka se volí v rozmezí 35 – 120 mm.

ISOLAIR
PAVATHERM-COMBI
PAVATHERM-PLUS
SWISSTHERM-COMBI
ISOROOF

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné k použití NAD VIDITELNÉ KROKVE. Obvyklá celková tloušťka souvrství se pohybuje v rozmezí 200 – 240 mm.

ISOLAIR
PAVATHERM-COMBI
PAVATHERM-PLUS
PAVATHERM

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné při aplikaci v  interiéru POD KROKVE. Obvyklá tloušťka se pohybuje v rozmezí od 20 – 60 mm.

ISOLAIR
ISOROOF
PAVATHERM-COMBI
SWISSTHERM-COMBI


Přehled dřevovláknitých desek, které jsou vhodné jako tepelná a kročejová izolace do SUCHÝCH PODLAH. Běžně používaná tloušťka desek je v rozmezí od 8 – 60 mm. Desky lze skládat v několika vrstvách přes sebe křížem.

SWISSISOLANT
PAVABOARD
PAVATHERM-PROFIL

Jako pružná výplň VÝPLŇ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, MEZI KROKVE, NEBO DO ROŠTŮ se požívá izolační rohož na bázi ve všech tloušťkách v rozmezí od 40 – 240 mm.

PAVAFLEX
PAVAFLEX PLUS

Alternativně lze také použít tuhou výplňovou izolaci s výšší objemovou hmotností a lepšími tepelně akumulačními schopnostmi

SWISSTHERM

 

DSC00020

 

Článek 1. Dřevovlákno PAVATEX nejen pro zdravou dřevostavbu

 

Mnozí architekti a projektanti volí do svých projektů rekonstrukcí i novostaveb dřevovlákno PAVATEX z několika důvodů. Vede je k tomu jednak dobrá zkušenost sdílená s investory a výjimečné parametry přírodního materiálu. Ty právě umožní nabídnout objekt, který je energeticky šetrný, přirozeně vyvážený a hlavně zdraví prospěšný.

Volbou dřevovlákna PAVATEX jsou splněny časté požadavky investora na:

 • Difúzně otevřený plášť rodinného domku (certifikovanou technologií),
 • Na stabilní mikroklima (teplota, vlhkost) v interiéru.
 • Zvýšenou izolační schopnost v zimním období.
 • Zvýšenou izolační schopnost navíc i v letním období (bez použití klimatizace).
 • Využití přírodních materiálů.
 • Zlepšení akustických vlastností původních konstrukcí.
 • Nepoužití anorganických izolantů (např. EPS,XPS, PUR, PIR).

Dřevovláknité desky PAVATEX se vyrábějí z jemných vláken dřeva jehličnanů, podstatnou složkou je z 95 % smrk a zbývajících 5 % jedle. Vyrábí se dvěma technologiemi ve dvou výrobních závodech. Ve švýcarském městě Fribourg mokrým procesem, při kterém se zpracovává syrové dřevo. Ke spojování jednotlivých vláken k sobě se využívá přírodních látek obsažených ve dřevě, lignin a hemicelulóza. Ve francouzském městě Golbey suchým procesem, při kterém se zpracovává suché dřevo. Ke spojování jednotlivých vláken se používá polymočovina a PVAc (PVAc je například součástí lepidla na dřevo Herkules). Výrobky jsou bez formaldehydu a bez jiných zdraví škodlivých látek.

Bild_5_LDB_Arbeiten_Hitzkirch_01

Důležité stavebně-fyzikální vlastnosti desek PAVATEX:

 • Velice dobrá tepelná izolace a tepelná vodivost: λD = 0,038–0,047 [W/(m.K)].
 • Hodně vysoká tepelná akumulace – měrná tepelná kapacita: c = 2 100 [J/(kg.K)].
 • Velice dobrá propustnost vodní páry difúzí – faktor difúzního odporu : μ = 3–5 [-].
 • Poměrně velká objemová hmotnost: ρ = 110–240 [kg/m3].
 • Zvukově-izolační schopnosti – vzduchová neprůzvučnost, kročejový útlum, zvuková pohltivost.
 • Přispívají ke stabilitě vlhkosti v interiéru – max. sorpční vlhkost = 20 až 25 %.
 • Třída reakce na oheň (podle EN 13501-1): E.
 • Pevnost v tlaku kolmo na rovinu desky – napětí při stlačení o 10 % δ = až 150 [kPa] (hodnota platí pro kročejovou izolaci).
 • Úplná zdravotní nezávadnost, potvrzená mezinárodními certifikáty, např. Nature Plus.

Desky jsou v konstrukcích obvodových plášťů dřevostaveb, střech, zateplování podkroví a podlah víceúčelovým konstrukčním prvkem, který je schopen plnit několik stavebně-fyzikálních a izolačních funkcí současně.

Praktické důsledky fyzikálních vlastností dřevovlákna PAVATEX

 • LÉTO díky značné objemové hmotnosti a nízké tepelné vodivosti chrání před horkem.
 • ZIMA díky nízké tepelné vodivosti a značné objemové hmotnosti chrání před chladem.
 • AKUSTIKA díky vláknité struktuře a objemové hmotnosti chrání před hlukem.
 • PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRU díky vláknité struktuře a tím nízkému faktoru difúzního odporu umožňuje proces difúze.
 • POŽÁRNÍ ODOLNOST díky mimořádné měrné tepelné kapacitě a objemové hmotnosti konstrukce odolávají působení požáru.
 • ZDRAVÉ BYDLENÍ díky přírodnímu materiálu a jeho fyzikálním schopnostem vytváří zdravé mikroklima v interiéru
 • EKOLOGICKÝ MATERIÁL díky obnovitelné přírodní surovině a technologii výroby má pozitivní bilanci CO2

Použití výrobků PAVATEX ve stavebnictví

Tuhé desky a pružné výplňové rohože PAVATEX mají široké uplatnění ve stavebních konstrukcích všude tam, kde chceme využít jejich vlastností a dosáhnout buď teplotní a vlhkostní stability interiéru nebo izolačních a akumulačních vlastností. Používají se zejména v difúzně otevřených skladbách konstrukcí plášťů dřevostaveb, zateplování střech mezi krokvemi a nad krokvemi nebo v interiéru pod krokvemi. Jako kročejová izolace v podlahách, kde mají oproti jiným materiálům ze skelných nebo čedičových vláken mnohem vyšší pevnost v tlaku. Mají své využití i při různých variantách rekonstrukcí půdních prostorů na obytná podkroví.

Podle účelu použití musí desky splňovat požadavky na mnohé parametry, formát, tloušťku, provedení okrajů, pevnost v tahu a tlaku, hydrofobizaci. Nejpřísnější nároky jsou kladeny na střešní desky, které se pokládají shora na krokve a mají funkci dočasné hydroizolace. Obdobný požadavek je kladen na fasádní desky obvodových plášťů ať už pod tenkovrstvou omítku nebo rozličné druhy obkladů s provětrávanou vzduchovou mezerou.

555990_356706817704392_1526120796_n

Souhrn

Dřevovláknité desky a rohože PAVATEX mají mnohostranné využití v moderním stavitelství. Jejich uplatnění bude nadále růst v souvislosti s ústupem od difúzně uzavřených konstrukcí s nespolehlivými parotěsnými fóliemi a s přibývající poptávkou investorů po systémech difúzně otevřených. Stejně tak se pomalými krůčky opět zvětšuje požadavek na přírodní ekologické materiály. V materiálu je schovaná po staletí budovaná a bohatá zkušenost s použitím dřeva v konstrukcích všeho druhu, současnost a zároveň budoucnost daná neodmyslitelným technickým vývojem a jednoznačným důrazem na využívání a zpracování obnovitelných zdrojů.