V případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku se slevou a včetně přepravy se na nás neváhejte obrátit na tel. čísle 728 563 365, zadáním dotazu k produkty, či vyplněním kontaktního formuláře.

Dřevovláknité desky PAVATEX v rámci dřevostavby

Článek 2. Dřevovláknité desky PAVATEX v rámci dřevostavby 


Dřevovláknité izolační desky Pavatex zaujímají významnou roli při výstavbě nových dřevostaveb, zateplování střešních plášťů obytných podkroví i běhěm rekonstukcí interiéru i exteriéru stavby, ať už se jedná o fasády, střechy, či podlahy.

pavatex Isolair fasáda s provětrávanou mezerou

 

Výčet hlavních přínosů dřevovláknitých desek Pavatex pro dřevostavbu i zděný dům:

  TEPELNÁ IZOLACE = malý součinitel tepelné vodivosti snižuje náklady na vytápění; vhodnou konstrukcí a tloušťkou izolantu lze dosáhnout pasivního standartu


  TEPELNÁ AKUMULACE = velká schopnost akumulovat teplo úspěšně brání přehřívání v letním období; stabilní teplota v interiéru bez každodenního kolísání


  DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE = nízký faktor difúzního odporu a velká schopnost adsorpce vodní páry; difúze vodní páry v konstrukcích se omezuje parobrzdnou deskou nebo membránou


  VZDUCHOVÁ a KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST = těžký a vláknitý materiál; dobře ochrání interiér před hlukem od okolního prostředí

Souhrn všech výhod dřevovlákna Pavatex naleznete na https://www.pavatex-cz.com/prednosti-desek-pavatex/

Rozšíření sortimentu produktů PAVATEX v roce 2018 nabízí širší nabídku různých typů a tlouštěk dřevovláknitých izolačních desek a rohoží. Nabízí též výběr ze dvou technologických procesů výroby, a to mezi takzvaným mokrým a suchým procesem. Dřevovláknité izolace, které jsou vyráběné mokrým procesem ve výrobním závadě ve Švýcarsku nabízejí vyšší objemovou hmotnost a tím pádem i větší tepelnou akumulaci. Dřevovláknité izolace a desky vyráběné tzv. suchým procesem v novém výrobním závodě Golbey ve Francii poskytují nižší součinitel tepelné vodivosti, tyto izolace jsouproto vhodnější pro pasivní domy, a také disponují vyšší pevností.

výroba pavatex

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné k použití v  OBVODOVÉM PLÁŠŤI pod tenkovrstvou omítku, nebo pod provětrávanou mezeru s obkladem. Obvyklá tloušťka je v rozmezí 40 – 120 mm.

DIFFUTHERM
ISOLAIR
PAVATHERM-COMBI
PAVAWALL-GF
PAVATHERM-PLUS

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné k použití NAD KROKVE jako doplněk mezikrokevní izolace. Obvyklá tloušťka se volí v rozmezí 35 – 120 mm.

ISOLAIR
PAVATHERM-COMBI
PAVATHERM-PLUS
SWISSTHERM-COMBI
ISOROOF

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné k použití NAD VIDITELNÉ KROKVE. Obvyklá celková tloušťka souvrství se pohybuje v rozmezí 200 – 240 mm.

ISOLAIR
PAVATHERM-COMBI
PAVATHERM-PLUS
PAVATHERM

Přehled desek PAVATEX, které jsou vhodné při aplikaci v  interiéru POD KROKVE. Obvyklá tloušťka se pohybuje v rozmezí od 20 – 60 mm.

ISOLAIR
ISOROOF
PAVATHERM-COMBI


Přehled dřevovláknitých desek, které jsou vhodné jako tepelná a kročejová izolace do SUCHÝCH PODLAH. Běžně používaná tloušťka desek je v rozmezí od 8 – 60 mm. Desky lze skládat v několika vrstvách přes sebe křížem.

SWISSISOLANT
PAVABOARD
PAVATHERM-PROFIL

Jako pružná výplň VÝPLŇ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, MEZI KROKVE, NEBO DO ROŠTŮ se požívá izolační rohož na bázi ve všech tloušťkách v rozmezí od 40 – 240 mm.

PAVAFLEX
PAVAFLEX PLUS

Alternativně lze také použít tuhou výplňovou izolaci s výšší objemovou hmotností a lepšími tepelně akumulačními schopnostmi

PAVATHERM 

 

DSC00020