V případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku se slevou a včetně přepravy se na nás neváhejte obrátit na tel. čísle 728 563 365, zadáním dotazu k produkty, či vyplněním kontaktního formuláře.

Novinka - dřevovláknité izolační desky nad pohledovými krokvemi

Článek 3. 

PAVATEX NAD VIDITELNÝMI KROKVEMI 

V případě požadavku na interiérové pohledové krokve je možné dřevovláknité izolační desky PAVATEX používat samostatně čistě jako nadkrokevní izolační vrstvu.

 Pavatex nad viditelné krokve

Isolair-240-FOTO-1 Isolair-240 viditelné krokve

 

KLADENÍ DESEK

- podkladní plocha je zpravidla dřevěný palubkový záklop na krokvích
- na palubkách je položena parobrzdná a vzduchotěsná fólie, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd ≥ 2,0 m > např. ISOCELL SD10 SK DUO 
- fólie musí být ve všech spojích slepená, kolem štítů a pozednice musí navazovat na vzduchotěsnou obálku stěn podkroví
- podél okapu se doporučuje kolmo ke krokvím připevnit opěrný hranol (vysoký jako tloušťka izolace), který zároveň definuje vodorovnou rovinu (obdoba zakládací lišty na stěnové konstrukci) a opěru pro tepelnou izolaci; hranol nemá statickou funkci
- desky Pavatex se pokládají zpravidla ve dvou vrstvách, a to od okapu směrem ke hřebeni
- první řada dřevovlákna, obvykle Pavatherm, se umístí delší stranou kolmo ke krokvím
- další řada desek (spoj pero-drážka) se klade na vazbu s překrytím všech spár vrstvy první o 150-300 mm
- vzdálenost od komínového tělesa se řídí shodnými pravidly, jako pro dřevěnou konstrukci krovu
- celou zateplenou plochu střechy je vhodné chránit pojistnou kontaktní difúzní hydroizolací např.: ISOCELL Omega Light SK Duo.

Srub-Sázava-interiér-1


KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY


- minimální profil kontralatí je 40/60 mm
- desky se kotví přes kontralatě dlouhými vruty do krokví
- používají se vruty SFS TWIN UD s dvojitým závitem v kombinaci s vruty s plochou hlavou SFS HT-T-FH-PT
- kotvení se provádí dvěma typy vrutů: šikmé vruty se zápustnou hlavou a dvojitým závitem TWIN UD (svislé zatížení + vlastní tíha střešní krytiny + tíha sněhu) kolmé vruty s plochou hlavou HT-T-FH-PT (tahové síly, sání větru)

Srub-Sázava-interiér-2

 

POŽÁRNÍ ODOLNOST


Požární odolnost šikmé střešní konstrukce s pohledovými krokvemi je závislá na průřezu krokví. Experimentální ověření střešního pláště s dřevovláknitými deskami PAVATEX na palubkovém záklopu má následující výsledky:

PROFIL KROKVE POŽÁRNÍ ODOLNOST
ŠÍŘKA VÝŠKA RE, REI 
MM MM MINUTY
80 100-240 20
100 80-140 20
120 80-100 20
100 160-240 30
120 120-220 30
120 240 45

 

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI


Trvale obývaná podkroví rodinných domů je nutné kvalitně izolovat jak proti chladu, tak proti teplu. Pokud chceme
vyloučit energeticky náročnou klimatizaci, je vhodné zvolit takový izolační materiál, který umožňuje celoroční pobyt v podkrovních místnostech bez nadměrné teplotní zátěže.

Charakteristika obálkové konstrukce domu, součinitel prostupu tepla U, napovídá, jaké budou tepelné ztráty v zimě. Nezahrnuje ovšem akumulační schopnost souvrství, která je důležitá pro období velkých teplotních výkyvů a vysokých letních teplot. Tuto schopnost zajišťují desky PAVATEX a pomáhají tak tepelně stabilizovat podkroví po celý rok.


Zvýšený zájem o střechy s pohledovými krokvemi a praktické realizace ukazují, že optimální tloušťka dřevovlákna Pavatex je 240 mm. Obvyklá délka kotevních vrutů Twin UD je 400 nebo 440 mm.

Srub-Sázava-1

Standardní způsob provedení tepelné izolace vykazuje tyto stavebně fyzikální vlastnosti:

Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m .K)
Fázový posun teplotního kmitu Ψ = 12,6 hodiny